ODDZIAŁY SPECJALNE GROM – HISTORIA POLSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH – CZY SĄ POTRZEBNE?

ZANIM UDERZYŁ GROM

Wzrost światowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i przemocy oraz wybuchy w różnych rejonach świata konfliktów na tle politycznym, etnicznym, religijnym i społecznym spowodował, że w interesie bezpieczeństwa posiadanie elitarnych i dobrze wyszkolonych jednostek stało się koniecznością. Utrzymywanie w swoich siłach zbrojnych niewielkich jednostek specjalnych oraz dobrze wyszkolonych formacji powietrznodesantowych potrafiących prowadzić na całym świecie działania specjalne, rozpoznawcze, partyzanckie, zwalczać terrorystów i uwalniać przetrzymywanych zakładników i jeńców oraz umiejących skutecznie opanować i utrzymać do nadejścia większych sił obiektów strategicznych znajdujących się na terenach przeciwnika lub przez niego opanowanych i administrowanych, powoduje automatycznie wzrost prestiżu i pozycji takiego państwa na arenie międzynarodowej. Wśród nielicznych państw na świecie dysponującymi dobrze wyszkolonymi jednostkami specjalnymi i wojskami powietrzno-desantowymi mającymi już na swoim koncie spore doświadczenia bojowe jest również Polska. Czy takie siły są potrzebne? Tutaj zgodności już nie ma. W zależności od poglądów politycznych akcenty aprobaty lub dezaprobaty rozkładają się różnie. Pozycja Zanim uderzył Grom jest hołdem dla wszystkich żołnierzy służb specjalnych niezależnie od reprezentowanych poglądów.

Więcej o książce i wystawie:

Zona Petelickiego zaklada-stowarzyszenie

pjn apeluje-do-prezydenta-komorowskiego-o-dymisje-nalecza.html

warto-kupic-zanim-uderzyl-grom-historia-jednostek-specjalnych-wojsk-powietrzno-desantowych

zanim-uderzyl-grom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s