FRONDA – KTO SIĘ BOI PRAWDY? oraz prawdziwe historie Polaków, którym wymiar sprawiedliwości złamał życie bezpodstawnie wysyłając za kraty.

KTO SIĘ BOI PRAWDY? WALKA Z CYWILIZACJĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ W POLSCE Barbara Stanisławczyk Otchłań cywilizacyjnego pęknięcia, który odsłania ta książka, nie może pozostawić jej czytelnika obojętnym. Autorka precyzyjnie pokazuje, jak to pękniecie jest od lat poszerzane żyletką rajfurów pokomunistycznej władzy, ale też jak wpisane jest głęboko w projekt liberalnej nowoczesności, jak dewastuje pojęcia rodziny, patriotyzmu, tradycji.… Continue reading FRONDA – KTO SIĘ BOI PRAWDY? oraz prawdziwe historie Polaków, którym wymiar sprawiedliwości złamał życie bezpodstawnie wysyłając za kraty.

POLACY ZA GRANICĄ – HISTORIA POLAKÓW NA ZAOLZIU, PODOLU,WOŁYNIU

WIERZĘ ŻE NIE ZGINIE! Mniejszość Polska na Zaolziu 1870-2015 Marek A. Koprowski Zaolzie ‒ kraina polsko-czeskich sporów, nieco zapomnianych, ale wciąż żywych. Oto wspomnienia Polaków, mieszkańców Zaolzia, którzy poświęcili swoje życie działaniom na rzecz polskiej ludności na tych terenach. Opowiadają o swojej działalności zarówno społecznej, jak i kulturalnej, walce o zachowanie polskości tej części Śląska… Continue reading POLACY ZA GRANICĄ – HISTORIA POLAKÓW NA ZAOLZIU, PODOLU,WOŁYNIU