HISTORIA ODDZIAŁÓW I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

KRONIKA ODDZIAŁÓW ZAOPATRYWANIA 1 DYWIZJI PANCERNEJ Książka, którą prezentujemy jest praktycznie reprintem wydanej przez londyński Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego jako odtworzenie zniszczonej kroniki Oddziałów. Jest to niezwykle cenny materiał historyczny powstały w bardzo bliskim do wydarzeń czasie. Jako sucha kronika zawiera chronologię działań, struktury organizacyjne, listy osobowe, wykazy eksploatowanego sprzętu. Nie ma… Continue reading HISTORIA ODDZIAŁÓW I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH