MAŁY SŁOWNIK CZASOWNIKÓW OSOBLIWYCH I MAŁY SŁOWNIK ODMIANY NAZW WŁASNYCH

MAŁY SŁOWNIK CZASOWNIKÓW OSOBLIWYCH Mały słownik czasowników osobliwych zawiera wybrane czasowniki o niepełnej odmianie, używane we współczesnym języku polskim. Ich paradygmaty (zespoły form fleksyjnych) z różnych przyczyn (semantycznych, czysto formalnych lub pragmatycznych) są pozbawione pewnych form. Autor wyróżnił pięć klas czasowników osobliwych (o niepełnym paradygmacie): nieosobowe, nieosobowo-trzecioosobowe, pozornie trzecioosobowe, trzecioosobowe tylko w liczbie mnogiej. Słownik… Continue reading MAŁY SŁOWNIK CZASOWNIKÓW OSOBLIWYCH I MAŁY SŁOWNIK ODMIANY NAZW WŁASNYCH