TRZYGŁÓW. Z DZIEJÓW ŻYCIA NA POMORZU MIĘDZY KOŚCIOŁEM A POLITYKĄ 1807-1948 Rudolf von Thadden

TRZYGŁÓW. Z DZIEJÓW ŻYCIA NA POMORZU MIĘDZY KOŚCIOŁEM A POLITYKĄ 1807-1948 Rudolf von Thadden   Frapujące dzieje Trzygłowa (k. pomorskich Gryfic) przedstawione w relacji Rudolfa von Thaddena.   Historia pokoleń, w której centrum znajduje się, zasiedziała tutaj od czasów wojen napoleońskich, rodzina von Thaddenów. Wspomniany jest Tryglów przedpruski, następnie pruski i niemiecki Trieglaff, a po… Continue reading TRZYGŁÓW. Z DZIEJÓW ŻYCIA NA POMORZU MIĘDZY KOŚCIOŁEM A POLITYKĄ 1807-1948 Rudolf von Thadden